Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2011 rok

 

 Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2011 rok

 • Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych dla Podsystemu monitorowania EFS 2007 na terenie Gminy Czarna Beneficjenta PO KL oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla Podsystemu EFS 2007 na terenia Gminy Czarna Beneficjenta PO KL w Urzędzie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie powolania komisji przetargowej oraz określenia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w rzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 112/2011   w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i windykacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie zasad rachunkowości, dotyczących realizacji Projektu Nr UDA-RPPK.04.01.00-18-032/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Osi Priorytetowej 4 "Ochrona środowiska i zapobiegania zagrożeniom" pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody.
 • Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna.
 • Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie określenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji z Gminy Czarna na rozwój sportu oraz sprawozdania z realizacji zadania
 • Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie"
 • Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2011 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej 
 • Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarzadzenie Nr 97/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Odbudowa jazu betonowego przy zbiorniku wodnym w Pogwizdowie na potoku Pogwizdówka".
 • Zarządzenie Nr 96//2011 w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu za najem lokali uzytkowych oraz za grunt dzierżawiony przez osoby fizyczne i prawne przeznaczony na prowadzenie działalności innej niż rolnicza w 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, używanego do odbycia podróży służbowej
 • Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora d/s przygotowania i realizacji funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
 • Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawiw powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej
 • Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie podziału środków dla ośiwatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr  84/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdycyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
 • Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu powiatowego
 • Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2011 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej 
 • Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w sołectwie Dąbrówki pisemnych konsultacji w sprawie zlokalizowania na terenie Lasu Dąbrowskiego kopalni piasku oraz określenia wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
 • Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Odbudowa pompowni ścieków k/UG w Czarnej zniszczonej w wyniku powodzi".
 • Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 • Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej.
 • Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 65/2011 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 • Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna - Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą inst. c.o., inst. zimnej wody i c.w.u. wewn. inst. gazowej oraz montaż kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrówkach oraz "Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna w miejscowościach: Czarna, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała - Remont 8 pompowni ścieków w Gminie Czarna.
 • Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczposplitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 • Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna - Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Krzemienicy"
 • Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna w miejscowościach: Czarna, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała - Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Małej"
 • Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna.
 • Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2011
 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2011
 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/2011
 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 59/2011
 • Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tego zarządzenia.
 • Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
 • Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie.
 • Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2011 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie zmian w wieloletniej progrnozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie zmian w wieloletniej progrnozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie wprowadzenia Zasad ochrony i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Czarna.
 • Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 88/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Czarnej Regulaminu Organizacyjnego oraz ustalenia jego tekstu jednolitego.
 • Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki-Las II w Miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie.
 • Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki - Las w miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie
 • Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
 • Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tego zarządzenia
 • Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna oraz powołania Kierownika Biura Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 111/2010 w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie umorzenia należności pienięznej przysługującej Zakładowi Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2011 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 w Czarnej"
 • Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w sprawie zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna [załącznik - Rgulamin]
 • Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010.
 • Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego pn. "Uatrakcyjnienie ścieżki turystycznej Garncarski szlak pop[rzez budowę Galerii Ceramiki wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Medyni Głogowskiej"
 • Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygania konkursów w dziedzinie sportu oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowej w Urzędzie Gminy w Czarnej.
 • Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia własnego nr 81/2009 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z Gminy Czarna na rozwój sprtu oraz sprawozdania z realizacji zadania
 • Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarna
 • Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tyś. Euro
 • Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów Sołectw: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała , Zalesie zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół w Zalesiu
 • Zarządzenie Nr 5/2011 W sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów Sołectw: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie zarządzonych na dzień 20 lutego 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz za grunt dzierżawiony przez osoby fizyczne i prawne, przeznaczony na prowadzenie działalności innej niż rolnicza na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarna do Ośrodka Rechabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie"
 • Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Czarna w warunkachzewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


data wytworzenia2011-01-10
data udostępnienia2011-01-10
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezKołcz Jacek
ilość odwiedzin221
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@