Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2016

Uchwały Rady Gminy  2016 rok

 

Sesja Nr XXIV z dnia 29 grudnia 2016 roku


Sesja Nr XXIII z dnia 14 grudnia 2016 roku

 • Uchwała Nr XXIII/226/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016 - 2022.
 • Uchwała Nr XXIII/225/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XXIII/224/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/223/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością.


Sesja Nr XXII z dnia 14 listopada 2016 roku

 • Uchwała Nr XXII/222/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXII/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXII/220/2015 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXII/219/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XXII/218/2016 w sprawie dopłat za ścieki dla wybranych grup taryfowych odbiorców
 • Uchwała Nr XXII/217/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017
 • Uchwała Nr XXII/216/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXII/215/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
 • Uchwała Nr XXII/214/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Sesja Nr XXI z dnia 18 października 2016 roku

 • Uchwała Nr XXI/213/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
 • Uchwała Nr XXI/212/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna polożonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XXI/211/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
 • Uchwala Nr XXI/210/2016 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXI/209/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XXI/208/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna lub jej jednostkom podległym
 • Uchwała Nr XXI/207/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiacej własność Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXI/206/2016 w sprawie warunków i trybu przyznawania Nagród Wójta Gminy Czarna za osiągnięcia w dziedzinie społeczno - gospodarczej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i działań na rzecz ekiologii i ochrony środowiska naturalnego. Do pobrania: Załącznik Nr 1 do uchwałay Nr XXI/206/2016
 • Uchwała Nr XXI/205/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 • Uchwała Nr XXI/204/2016 w sprawie ropatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

 

Sesja Nr XX z dnia 30 września 2016 roku

 • Uchwała Nr XX/203/2016 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XX/202/2016 w sprawie wrowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XX/201/2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Wójta Gminy Czarna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania o ochrony kultury
 • Uchwała Nr XX/200/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie "Czarna - Pastwiska" polożonego w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XX/199/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XX/198/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XX/197/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XX/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XX/195/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Glogowska
 • Uchwała Nr XX/194/2016 w sprawie zmainy uchwały Rady Gminy Czarna Nr XIV/154/2016 z dnia 11 marca 2016 r w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".

 

Sesja Nr XIX z dnia 24 sierpnia 2016 roku

 • Uchwała Nr XIX/193/2016 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XIX/192/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XIX/191/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XIX/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
 • Uchwała Nr XIX/189/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XIX/188/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr XIX/187/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Czarnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Czarnej oraz nadania mu statutu
Sesja Nr XVIII z dnia 29 czerwca 2016 roku
 
 • Uchwała Nr XVIII/186/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R. Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53"
 • Uchwała Nr XVIII/185/2016 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XVIII/184/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na ro 2016 
 
Sesja Nr XVII z dnia 13 czerwca 2016 roku
 
 • Uchwała Nr XVII/183/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XVII/182/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
 • Uchwała Nr XVII/181/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XVII/180/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XVII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XVII/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 
 
Sesja Nr XVI z dnia 19 maja 2016 roku
 
 
 • Uchwała Nr XVI/176/2016 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XVI175/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016 
 • Uchwała Nr XVI/174/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego
 • Uchwała Nr XVI/172/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/144/2016 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
 • Uchwała Nr XVI/171/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XVI/170/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała Nr XVI/169/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr XVI/168/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XVI/167/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 • Uchwała Nr XVI/166/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XVI/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 844/1 położonej w miejscowości Wola Mała
 • Uchwała Nr XVI/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XVI/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XVI/162/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015
 • Uchwała Nr XVI/161/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
 • Uchwała Nr XVI/160/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2015
 • Uchwała Nr XVI/159/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2015

 

 

Sesja Nr XV z dnia 31 marca 2016 roku

 • Uchwała Nr XV/158/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016 
 • Uchwała Nr XV/157/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo - produkcyjnego, położonego w miejscowości Pogwizdów, Gmina Czarna

 

Sesja Nr XIV z dnia 11 marca 2016 roku

 • Uchwała Nr XIV/156/2016 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Uchwała Nr XIV/155/2016 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
 • Uchwała Nr XIV/154/2016 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
 • Uchwała Nr XIV/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości zalesie na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XIV/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XIV/151/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2016 roku
 • Uchwała Nr XIV/150/2016 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 - 2019

 

Sesja Nr XIII z dnia 28 stycznia 2016 roku

 • Uchwała Nr XIII/149/2016 w sprawie ustalenia diet, zasad wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów
 • Uchwała Nr XIII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XII/133/2015 Rady Gminy Czarna w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zasad poboru, terminu jej płatności oraz zmiany uchwały własnej nr XXIV/230/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 listopada 2012 roku
 • Uchwała Nr XIII/147/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XIII/146/2016 - Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2016 
 • Uchwala Nr XIII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 109811R "Krzemienica Plac Wolności do E4" na terenie Gminy Czarna oraz przy drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 575 na terenie Gminy Łańcut
 • Uchwała nr XIII/144/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w 2016 roku
 • Uchwała Nr XIII/143/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego
 • Uchwała Nr XIII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XIII/141/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów'
 • Uchwała Nr XIII/140/2016 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika


data wytworzenia2016-02-02
data udostępnienia2016-02-02
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin959
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@