Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
Menu góra
Strona startowa Budżet Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet Gminy, bieżące, menu 1181 - BIP - Gmina Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet Gminy

Budżet Gminy

 • Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Czarna
 • Zarządzenie Nr 92/2022 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2023 rok
 • Uchwała Nr 4/17/2022  dnia 3 października 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Czarna o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku
 • Uchwała Nr 4/14/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2020 rok.
 • Uchwała Nr 4/103/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXX/331/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/102/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2022 r
 • Uchwała Nr XXX/331/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXX/330/2021 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK
 • Uchwała Nr 4/19/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2022 r
 • Uchwała Nr 4/25/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2022-2023
 • Uchwała Nr 4/25/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: projektu budżetu Gminy Czarna na 2022 rok

 

 • Uchwała Nr 4/36/2021 z dnia 13 maja 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2020 rok.
 • Uchwała Nr 4/106/2021 z dnia 11 utego 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2021 rok
 • Uchwała Nr 4/105/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości długu przedstawionej w uchwale Nr XX/225/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoziy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/28/2020 z dnia grudnia 2020 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/28/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: projektu budżetu Gminy Czarna na 2021 rok
 • Uchwała Nr XX/225/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XX/224/2021 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA ROK 2021

 • Uchwałą Nr 4/43/2020 z dnia 26 października 2020 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Czarna o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
 • Uchwała Nr 4/3/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2019 rok.
 • Uchwała Nr XI/144/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XI/143/2019 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA 2020 ROK
 • Uchwała Nr 4/55/2020 z dnia 4 lutego Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2020 r.
 • Uchwała Nr 4/54/2020 z dnia 4 lutego Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/41/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/32/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Czarna na 2020 rok
 • Uchwała Nr 4/2/2019 z dnia 6 września 2019 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Gminy Czarna o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku
 • Uchwała Nr 4/36/2019 z dnia 13 maja 2019 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawdzaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2018.
 • Uchwała Nr 4/76/2019 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2019 r.
 • Uchwała Nr 4/75/2019 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/42/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/42/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/41/2019 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA ROK 2019
 • Uchwała Nr 4/116/2018 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2019 rok
 • Uchwała Nr 4/34/2018 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie  w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2019 - 2031
 • Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie wieloletniej prognoozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019
 • Uchwała Nr 4/31/2018 z dnia 19 października 2018 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Gminy Czarna o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
 • Uchwała Nr XXXVI/344/2017 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA 2018 ROK
 • Uchwała Nr 4/56/2018 Składu Orzekającego RIO w rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Czarna w kwocie 7 825 265 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018.
 • Uchwała 4/10/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2017 rok
 • Uchwała 4/64/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2018 r.
 • Uchwała Nr 4/65/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXVI/345/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/65 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr 4/111 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2018 r.
 • Uchwała Nr 4/64 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżeci Gminy Czarna na 2018 r.
 • Uchwała Nr 4/30 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2018 - 2031
 • Uchwała Nr 4/28 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Czarna na 2018 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Uchwała Nr XXIV/229/2016 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA ROK 2017
 • Uchwała Nr XXIV/230/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXIX/274/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2016
 • Uchwała Nr IV/13/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok
 • Uchwała Nr IV/46/2017 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXIV/230/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr IV/47/2017 Skladu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2017 r.
 • Uchwała Nr IV/89/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2017 r.
 • Uchwała Nr IV/28/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2017 - 2030
 • Uchwała Nr IV/20/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Czarna na 2017 rok

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na 2016 rok

Uchwała - WPF 2016 rok

Uchwała Nr XXI/211/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

Uchwała Nr IV/35/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czarna kredytu długoterminowego

Uchwała Nr IV/42/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Gminy w Czarnej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr IV/64/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2016 r.

Uchwała Nr IV/63/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XIII/147/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr IV/88/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2016 r.

Uchwała Nr IV/33/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2016 - 2026

Uchwała Nr IV/17/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Czarna na 2016 rok


 

 • Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na 2015 rok [pobierz].
 • Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2015 rok [pobierz]

Zmiany w uchwale budżetowej:

Uchwały:

IV/42/2015       VIII/87/2015

V/46/2015         IX/100/2015

VI/66/2015         X/116/2015

VII/72/2015       XI/122/2015

Zarządzenia:

6/2015              30/2015             43/2015             70/2015         89/2015

7/2015              31/2015             48/2015             72/2015

13/2015            36/2015             62/2015             77/2015

15/2015            38/2015             63/2015             78/2015

16/2015            39/2015             68/2015             86/2015

28/2015            42/2015             69/2015              87/2015


 

 

Uchwała Nr IV/61/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr III/25/2015 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Uchwała Nr IV/60/2015  Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Czarna na 2015 r.

Uchwała Nr IV/5/2015 w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Czarna na 2015 r.

Uchwala Nr IV/4/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2015 -2027

            Uchwała Nr IV/40/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie budżetu   

   


        

           Uchwała WPF_2015

           Zmiany:

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2014 [pobierz]
 2. Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok

        Uchwały

       Zarządzenia

        1/2014          23/2014          54/2014          79/2014

        3/2014          32/2014          58/2014          80/2014

        5/2014          35/2014          60/2014          85/2014

        7/2014          36/2014          61/2014          89/2014

        8/2014          40/2014          68/2014          90/2014

       13/2015         42/2014          69/2014          93/2014

       14/2014         43/2014          71/2014          94/2014

       17/2014         46/2014          72/2014          95/2014

       21/2014         47/2014          76/2014          96/2014

       22/2014         48/2014          78/2014          97/2014

        

     3. Uchwała - WPF_2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2013 [pobierz].
 2. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013

 

 

 

Metryka

sporządzono
2013-10-09 przez Jacek Kołcz
udostępniono
2013-10-09 00:00 przez Kołcz Jacek
zmodyfikowano
2022-12-28 12:15 przez Kołcz Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2703
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.