Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
Menu góra
Strona startowa Zagospodarowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zagospodarowanie przestrzenne, bieżące, menu 1172 - BIP - Gmina Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

System Informacji Przestrzennej

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna

 

  • Zalącznik nr 1 Tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Agospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna - [pobierz]
  • Załącznik graficzny - Rysunek jednolity (duży rozmiar pliku) [pobierz].

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Czarna

 

Lp.

Nazwa planu

(załączniki graficzne)

Uchwała

Dziennik Urzędowy

Powierzchnia i oznaczenie

1.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu usług komercyjnych handlu i rzemiosła w msc. Czarna – Kołki Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr VI/68/2003 Rady Gminy w Czarnej

z dnia

2 czerwca 2003 r.

Nr 84 poz. 1481

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

- usługi komercyjne handlu i rzemiosła:

ok.0,65 ha(1.UC)

- zieleń nieurządzona:

ok.0,02 ha(2.ZN)

Całość: 0,67 ha

2.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu usług komercyjnych handlu i rzemiosła oraz mieszkalnictwa w msc. Czarna-Kołki Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr VI/69/2003 Rady Gminy w Czarnej

z dnia

2 czerwca 2003 r.

Nr 84 poz. 1482

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

- usługi komercyjne handlu i rzemiosła oraz mieszkalnictwa:

ok.0,34 ha(1.UM)

- zieleń nieurządzona:

ok.0,02 ha(2.RZ)

Całość: 0,36 ha

3.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów działalności produkcyjnej, usług komercyjnych i mieszkalnictwa Czarna-Centrum w msc. Czarna Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr VI/70/2003 Rady Gminy w Czarnej

z dnia

2 czerwca 2003 r.

Nr 84 poz. 1483

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

- teren usługowo-mieszkaniowy:

ok.0,40 ha(1.MU)

- teren mieszkaniowo-usługowy:

ok.0,90 ha(2.MU)

- teren mieszkaniowo-usługowy:

ok.1,30 ha(3.MU)

- teren działalności produkcyjnej:

ok.1,12 ha(4.PU)

- teren urządzeń komunikacji samochodowej:

ok.0,15 ha(5.KS)

- teren komunikacji

ok.0,08 ha( 02.KD/X)

- teren komunikacji:

ok.0,10 ha(03.KD/X)

- teren komunikacji:

ok.0,20 ha(04.KD/X)

Całość: 4,25 ha

4.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Czarna-Pastwiska Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr X/96/2007 Rady Gminy w Czarnej
z dnia

29 sierpnia 2007 r.

Nr 79 poz. 1811

z dnia 25 września 2007 r.

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

ok.6,04 ha(MN)

- teren zabudowy mieszkaniowej:

ok.1,02 ha(MU)

- teren zabudowy usługowej:

ok.3,68 ha(U/P)

- teren sportu i rekreacji:

ok.4,43 ha(US)

- tereny rolnicze do zalesienia:

ok.1,42 ha(RL)

- teren zieleni urządzonej:

ok.2,44 ha(ZP)

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.3,58 ha(ZN)

- teren zieleni łęgowej:

ok.0,59 ha(ZŁ)

- teren wód powierzchniowych:

ok.0,08 ha(WS)

- teren komunikacji samochodowej:0,79 ha(KS)

- teren komunikacji w tym dróg publicznych: ok.4,39 ha(KD/Z, KD/L)

Całość: 28,46 ha

 

5.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w msc. Dąbrówki

 

Nr IX/90/03 Rady Gminy w Czarnej

z dnia

11 września 2003 r.

 

Nr 179 poz. 2942

z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

- tereny mieszkaniowe:

ok.0,10 ha(1.MU)

- tereny mieszkaniowe
z dopuszczeniem usług:

0,15 ha(3.MU),0,29 ha(4.MU),

0,24 ha(7.MU),0.14 ha(8.MU),

0,12 ha(10.MU),0,52 ha(11.MU),

0,72 ha(12.MU),0,12 ha(15.MU)

- tereny zieleni nieurzadzonej:

0,02 ha(2.ZN),0,04 ha(5.ZN),

0,07 ha(6.ZN),0,08 ha(9.ZN),

0,41 ha(14.ZN)

- tereny komunikacji:

ok.0,19 ha(01.KDG), ok.0,35 ha(0.2.KD),

ok. 0,02 ha (03.KD/X),

0,01 ha(04.KD/X),0,01 ha(05.KD/X),

0.02 ha(06.KD/X),0,04 ha(07.KD/X),

0,04 ha(08.KD/X),0,03 ha(09.KD/X)

Całość: 3,73 ha

6.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów usług publicznych i komercyjnych
w msc. Dąbrówki Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana MPZP

Nr IX/91/03 Rady Gminy w Czarnej

z dnia

11 września 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XV/121/2011

Nr 179 poz.2943

z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 208 poz. 3761

z dnia 30 grudnia 2011 r.

- tereny usług zdrowia:

ok. 1,17 ha (1.UZ) ZMIENIONE

- teren usług komercyjnych:

ok.0,90 ha(2.U)

- teren działalności produkcyjnej:

ok.0,90 ha(3.PU)

- teren komunikacji samochodowej:

ok.1,35 ha(5.KS)

- teren cmentarza komunalnego:

ok.0,80 ha(5.ZC)

- teren zieleni izolacyjnej:

ok.0,56 ha(6.ZI)

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.0,15 ha(7.ZN)

- teren komunikacji:

ok.0,03 ha(01.KD/X)

- teren komunikacji:

ok.0,18 ha(02.KD)

Całość: 6,04 ha

 

Zmiana planu obejmuje teren
o powierzchni ok.1,17 ha, oznaczony symbolem 1.UZ na 1.U (tereny usług komercyjnych: hotelarsko – gastronomicznych i handlowo – magazynowych z zapleczem administracyjnym

7.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu usług komercyjnych położonego po południowej stronie drogi krajowej E40 w msc. Krzemienica Gmina Czarna.

Nr XIX/178/2001 Rady Gminy
w Czarna z dnia

27 kwietnia 2001 r.

Nr 51 poz. 843

z dnia 10 lipca 2001r.

- teren usług komercyjnych:

ok.2,54 ha(1.UC)

- teren upraw polowych:

ok.0,81 ha(2.RP)

- teren zieleni urządzonej:

ok.0,15 ha(3.ZN)

- teren komunikacji:

ok.0,50 ha(4.K)

Całość: 4,00 ha

8.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów
pod wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy
w msc. Krzemienica Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr VIII/79/2003 Rady Gminy w Czarna z dnia

13 sierpnia 2003 r.

Nr 160 poz. 2036

z dnia 26 listopada 2003 r.

- teren usług komercyjnych handlu
i rzemiosła:

ok.6,15 ha(1.UC, 5.UC, 6.UC, 7.UC, 8.UC, 10.UC, 11.UC),

- teren mieszkalnictwa i usług:

ok.1,87 ha (3.MU, 4.MU),

- teren działalności produkcyjnej:

ok.1,76 ha(12.PU)

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.2,78 ha( 2.ZN, 9.ZN, 13.ZN, 14.ZN 15.ZN, 18.ZN)

- teren wód otwartych:

ok.0,13 ha(16.W, 17.W)

- teren komunikacji:

ok.2,31 ha(01.KD/Z, 02.KD/Z, 03.KD/D, 04.KD/L, 05.KD/L)

Całość: 15,00 ha

9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Krzemienica - Sady Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr VI/49/2007

Rady Gminy
w Czarnej z dnia

23 marca 2007 r.

Nr 33 poz. 894

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

- teren zabudowy usługowej oraz zaplecza komunikacji:

ok.1,00 ha(1.U/KS)

- teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych

ok.5,25 ha (3.UP, 5.UP, 6.UP. 7.UP, 8.UP)

- tereny rolnicze:

ok. 4,10 ha(9.R, 10.R, 11.R)

- teren zieleni urządzonej

ok.0,25 ha(2.Z)

- teren komunikacji:

ok.0,40 ha(4.KS)

- teren komunikacji w tym dróg wewnętrznych:

ok.0,40 ha(021.KDW, 022.KDW, 023.KDW)

Całość: 11,40 ha

10.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów usług sportu turystyki i rekreacji
Medyni Głogowskiej Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

(tekst uchwały, oraz załącznik graficzny)

Nr XIV/146/2004 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

7 kwietnia 2004 r.

Nr 118 poz. 1337

z dnia
13 października 2004 r.

- teren usług sportu, turystyki
i rekreacji:

ok.2,24 ha(1.USTR, 8.USTR),

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.2,13 ha(2.ZN, 4.ZN, 5.ZN, 7.ZN, 9.ZN, 10ZN)

- teren wód otwartych:

ok.2,27 ha(3.WS, 7.WS, 12.WS)

- teren upraw rolnych:

ok.0,36 ha(14.RP)

- teren trwałych użytków rolnych:

ok.0,40 ha(11.RZ, 13.RZ)

Całość: 7,40 ha

11.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych

Nr 2 w msc. PogwizdówGmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr XX/184/2001 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

8 czerwca 2001 r.

Nr 64 poz. 1137

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

- teren usług komercyjnych:

ok.1,70 ha(1.UC)

- teren usług komercyjnych

ok.0,55 ha(2.UC)

- teren inwestycji produkcyjnych
i składowania:

ok.1,90 ha(3.PS)

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.0,35 ha(4.ZN)

- teren komunikacji:

ok.0,50 ha(5.K)

Całość: 5,00 ha

12.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej położonych w msc. Pogwizdów Gmina Czarna, Powiat Łańcucki.

Nr XXX/270/2009 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

29 kwietnia 2009 r.

Nr 55 poz.1385
z dnia 21 lipca
2009 r.

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

ok.5,1279 ha(2.MN, 3.MN,7.MN)

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

ok. 1,0218 (1.MU, 8.MU)

- teren zieleni nieurządzonej:

ok.2,8940 ha(4.ZP, 6.ZP)

- teren wód otwartych:

ok.0,3771 ha(5.W)

- teren komunikacji:

ok.0,4581 ha(01.KD/L, 02.KD/D, 03.KD/D)

- teren komunikacji w tym ciągów pieszo-jezdnych: ok.0,4562 ha

(011.KD/X, 012.KD/X, 013.KD/X, 014.KD/X, 015.KD/X, 016.KD/X, 017.KD/X, 018.KD/X, 019.KD/X)

Całość: 10,3351 ha

13.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Czarna-Pastwiska położonego

w msc. Czarna

Nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

29 stycznia 2010 r.

Nr 18 poz. 435

z dnia 15 marca 2010 r.

- teren zabudowy mieszkaniowej:

ok.10,33 ha(1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN)

- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

ok.0,69 ha(1.MU, 2.MU)

- usługi publiczne:

ok.1,25 ha(1.UP, 2.UP, 3.UP)

- usługi komercyjne:

ok.2,15 ha(1.U, 2.U)

- usługi sportu:

ok.3,32 ha(1.US, 2.US, 3.US)

- zieleń publiczna, urządzona:

ok.2,22 ha(1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP)

- teren wód powierzchniowych śródlądowych:

ok.0,38 ha(1.WS, 2.WS, 3.WS,4.WS)

- teren dróg publicznych klasy zbiorczej:

ok.0,26 ha(1.KDZ)

- teren dróg publicznych klasy lokalnej:

ok.1,78 ha(1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL)

- teren dróg publicznych klasy dojazdowej:

ok.1,2 ha(1.KDD, 2.KDD, 3KDD, 4.KDD)

- teren ciągów pieszo-jezdnych:

ok.0,16 ha(1.KX/KD)

- teren ciągów pieszych:

ok.0,09 ha(1.KX, 2.KX)

- parking ogólnodostępny:

ok.0,38 ha(1.KS)

- teren pod budowle i sieci infrastruktury technicznej:

ok.0,03 ha(1.E/K)

Całość: 24,24 ha

14.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Medynia Głogowska-Kościół położonego w msc. Medynia Głogowska Gmina Czarna-1

Nr XLIII/420/2010 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

27 maja 2010 r.

Nr 81 poz. 1513

z dnia 01.09.2010 r.

 

 

- teren zabudowy usługowej:

ok.2,7 ha(1.U)

- teren zabudowy usługowej, sakralnej:

ok.2,6 ha(1.UK)

- tereny rolne:

ok. 4,0 ha(1.RE)

- zieleń urządzona:

ok.1.6 ha(1.ZU)

- ogólnodostępny parking:

ok.0,5 ha(1.KS)

- ciąg pieszo-jezdny:

ok.0,2 ha(1.KX/KD)

Całość: 11,60 ha

15.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna

Nr XI/101/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 20 sierpnia 2011 r.

Nr 152 poz. 2196

z dnia 19.09.2011 r.

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN – ok. 13,04 ha

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U - 3,75 ha

- zabudowa usługowa U – ok. 0,90 ha

- usługi publiczne 1Up, 2Up, 3Up - 1,78 ha

- produkcja, składy i magazyny - P - 1,95 ha

- usługi sportu i rekreacji - US - 2,97 ha

- zieleń publiczna - ZP - 0,55 ha

- zieleń urządzona i komunikacja - ZP/K - 0,6 ha

- zieleń nieurządzona - 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN - 4,34 ha

- wody powierzchniowe śródlądowe - 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS - 2,9 ha

- drogi lokalne publiczne oraz infrastruktura techniczna - 1KDL, 2KDL - 3,65 ha

- drogi publiczne dojazdowe oraz infrastrukturę techniczną - 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD - 2,45 ha

- ciągi pieszo jezdne oraz infrastruktura techniczna - 1KX/KD, 2KX/KD, 3KX/KD, 4KX/KD - 0,57 ha

- wewnętrzne drogi dojazdowe oraz infrastruktura techniczna - 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW - 0,55 ha

Całość: 40 ha

16.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego „Medynia Łańcucka – Czarna”,
w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna

Nr XIX/166/2012 Rady Gminy
w Czarnej z dnia

28 marca 2012 r.

Nr pozycji 1022
z dnia 30.04.2012 r.

- teren eksploatacji kruszywa (PE) –31,62 ha

- teren tymczasowych dróg wewnętrznych dojazdowych (KDW) –

0,38 ha

Całość: 32 ha

 17.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Czarna - Podbór

w miejscowości Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.

(tekst uchwały oraz załącznik graficzny)

   

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2009-03-05 przez
udostępniono
2009-03-05 01:00 przez Kołcz Jacek
zmodyfikowano
2022-12-19 09:13 przez Kołcz Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3735
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.