Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2018 rok' 

 • Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarzadzenie Nr 74/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie dokonania zmian na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie podziału zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 pażdziernika 2018 r.
 • Zarzadzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w miejscowości Medynia Głogowska
 • Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie powołania Zespołu Interdycyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
 • Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie zmiany zarzadzenia własnego Nr 2/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej
 • Zarzadzenie Nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego
 • Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w miejscowości Medynia Głogowska
 • Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie określenia zasad korzystania z przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz zwrotu kosztów ich dowozu w przypadku jego zapewnienia przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 • Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarzadzenie Nr 36/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnegto wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych
 • Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
 • Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 40/2015 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz ustalenia wysoko0ści opłat w Urzędzie Gminy w Czarnej. [załacznik Nr 1 do pobrania]
 • Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmiany zarządzeń własnych: Nr 88/2007 w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Czarnej Regulaminu Organizacyjnego i Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702/2 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorów Zespołów Szkół w Czarnej, Dąbrówkach i Zalesiu
 • Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ktorym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozlozono spłaty na tary oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawne, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie organizacji konsultacji społecznych w sołectwach: Dąbrówki i Wola Mała dotyczących zmiany granic tych sołectw oraz powołania Komisji do ustalenia wyniku konsultacji
 • Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu kontaktowego Host Nation Suport (PK HNS) Wójta Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.
 • Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowywania form dokształacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czarna oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków o ich dofinansowanie
 • Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwetaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogloszenia konkursów oraz powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na dyrektorów Zespołów Szkół w miejscowościach Czarna, Dąbrówki oraz Zalesie
 • Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków dzialania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa gminy Czarna w 2018 roku.
 • Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie prowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie kryteriów i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Czarna, rozpoczynając od roku szkolnego 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w bużecie Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna


data wytworzenia2018-02-13
data udostępnienia2018-02-13
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
data wykonania2018-12-05
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@