Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności '2010' Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2010 rok

Sesja Rady Gminy III z dnia 29 grudnia 2010

 • Uchwała Nr III/31/2010 w sprawie wydatków budżetu Gminy Czarna, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • Uchwała Nr III/30/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr III/29/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/427/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 • Uchwała Nr III/28/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr III/27/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych na rok 2011.
 • Uchwała Nr III/26/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/456/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
 • Uchwała Nr III/25/2010 w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz wzorów informacji o nieruchomościach (IN-1)
 • Uchwała Nr III/24/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań  w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
 • Uchwała Nr III/21/2010 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
 • Uchwała Nr III/20/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesie stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/100/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/19/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wola Mała stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/101/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pogwizdów stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/99/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Łańcucka stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/98/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Głogowska stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/97/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krzemienica stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr VI/62/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dąbrówki stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/96/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/95/03 z dnia 28 pażdziernika 2003 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego statutu
 • Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów Sołectw: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie
 • Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy w Czarnej
 • Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie wystąpienia Gminy Czarna ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"

Sesja Rady Gminy II z dnia 6 grudnia 2010

Sesja Rady Gminy I z dnia 30 listopada 2010

 

Sesja Rady Gminy L z dnia 11 listopada 2010

 • Uchwała Nr L/483/2010 w sprawiewprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010.
 • Uchwała Nr L/482/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów usług publicznych i komercyjnych w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna.
 • Uchwała Nr L/481/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie w miejscowości Dąbrówki.
 • Uchwała Nr L/480/10 w sprawie ustalenia na rok 2010 dopłat do 1 m3 ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej oraz ustalenia dopłat do 1m3 wody pitnej pobieranej z gminnych ujęć wody pitnej służącej do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr L/479/10 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011.
 • Uchwała Nr L/478/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych w miejscowości Czarna.

Sesja Rady Gminy XLIX z dnia 29 października 2010

 • Uchwała Nr XLII/414/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XLII/413/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XLII/412/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XLII/411/2010 w sprawie udzielenia pożyczki Związkowi Komunalnemu "Wisłok" z siedzibą w Rzeszowie na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" w 2010 roku.
 • Uchwała Nr XLII/410/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XLII/409/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr XLII/408/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr XLII/407/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XLII/406/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 • Uchwała Nr XLII/405/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Łańcucka
 • Uchwała Nr XLII/404/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XLII/403/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na realizację zadania pn. "Utworzenie placów zabaw i miejsc integracji społecznej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
 • Uchwała Nr XLII/402/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


Sesja Rady Gminy XLVIII z dnia 30 września 2010

 

Sesja Rady Gminy XLVII z dnia 24 sierpnia 2010

 • Uchwała Nr XLVII/451/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XLVII/450/2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XLVII/449/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XLVII/448/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Łańcucka.
 • Uchwała Nr XLVII/447/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej wraz z udzieleniem bonifikaty.
 • Uchwała Nr XLVII/446/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/379/2009 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomicy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.
 • Uchwałą Nr XLVII/445/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
 • Uchwała Nr XLVII/444/2010 w sprawie uchylenia § 2 Uchwały Nr XXXV/335/2009 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 września 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia bonifikaty oraz uchylenia w całości Uchwały Nr XLIII/418/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/335/2009 z dnia 18 września 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia bonifikaty.
 • Uchwała Nr XLVII/443/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dąbrówki Las II" w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
 • Uchwała Nr XLVII/442/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
 • Uchwała Nr XLVII/441/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010.
 • Uchwała Nr XLVII/440/2010 w sprawie wyrażenia opinii dla "I etapu studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka p.n. Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka"
 • Uchwała Nr XLVII/439/2010 w sprawie aktualizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Komunalnego Wisłok - aktualizacja na lata 2010-2013.

 

Sesja Rady Gminy XLVI z dnia 12 sierpnia 2010

 • Uchwała Nr XLVI/438/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej 3 lat
 • Uchwała Nr XLVI/437/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XLVI/436/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2011

Sesja Rady Gminy XLV z dnia 23 lipca 2010

 • Uchwała Nr XLV/435/2010 w sprawie zmiany Uchwały XLIV/428/2010 Rady Gminy w Czarnej
 • Uchwała Nr XLV/434/2010 w sprawie wprowadzenia zmianresc">Uchwała Nr XLII/415/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia przez Gminę Czarna umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr XLII/414/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XLII/413/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XLII/412/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XLII/411/2010 w sprawie udzielenia pożyczki Związkowi Komunalnemu "Wisłok" z siedzibą w Rzeszowie na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" w 2010 roku.
 • Uchwała Nr XLII/410/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XLII/409/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr XLII/408/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr XLII/407/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XLII/406/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 • Uchwała Nr XLII/405/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Łańcucka
 • Uchwała Nr XLII/404/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XLII/403/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na realizację zadania pn. "Utworzenie placów zabaw i miejsc integracji społecznej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
 • Uchwała Nr XLII/402/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Sesja Rady Gminy XLIV z dnia 29 czerwca 2010

 • Uchwała Nr XLIV/429/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonych we wsi Czarnana okres powyżej 3 lat
 • Uchwała Nr XLIV/428/2010 w sprawie wprowadzenia zamian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XLIV/427/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybuudzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 • Uchwała Nr XLIV/426/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr XLIV/425/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Medynia Głogowska i Pogwizdów na okres powyżej trzech lat

Sesja Rady Gminy XLIII z dnia 27 maja 2010

 • Uchwała Nr XLIII/424/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2010 rok
 • Uchwała Nr XLIII/423/2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spopielarni zwłok zwierzęcych i ich części 
 • Uchwała Nr XLIII/422/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej
 • Uchwała Nr XLIII/421/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Uchwała Nr XLIII/420/2010 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie "Medynia Głogowska - Kościół" położonego w miejscowości Medynia Głogowska w gminie Czarna - 1.
 • Uchwała Nr XLIII/419/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XLIII/418/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/418/2010 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbróki oraz ustalenia bonifikaty.
 • Uchwała Nr XLIII/417/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna"

Sesja Rady Gminy XLII z dnia 27 kwietnia 2010

 • Uchwała Nr XLII/416/2010 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czarna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • Uchwała Nr XLIX/477/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
  Uchwala Nr XLIX/476/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
  Uchwala Nr XLIX/475/2010 w s[prawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2011.
  Uchwała Nr XLIX/474/210 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
  Uchwała Nr XLIX/473/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Soleckich Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów sołectw Gminy Czarna
  Uchwała Nr XLIX/472/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesie stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/100/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/471/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wola Mała stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/101/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/470/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pogwizdów stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/99/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/469/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Łańcucka stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr  X/98/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/468/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Głogowska stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/97/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/467/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krzemienica stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr VI/62/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/466/2010 w sprawie w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dąbrówki stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/96/03 z dnia 28 października 2003 roku
 • Uchwała Nr XLIX/465/2010 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/95/03 z dnia 28 października 2003r.
 • Uchwała Nr XLIX/464/2010 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Czarna i uchylenia uchwały własnej nr V/45/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
 • Uchwała Nr XLIX/463/2010 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr XLIX/462/2010 w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej.
 • Uchwała Nr XLIX/461/2011  w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwałw dziedzinach pozytku publicznego
 • Uchwała Nr XLIX/460/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna, położonej w miejscowości Czarna wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości.
 • Uchwała Nr XLIX/459/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna, położonej w miejscowości Czarna wraz z udzieleniem bonifikaty od cen nieruchomości.
 • Uchwała Nr XLIX/458/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz uchylenia w całości Uchwały Nr XLII/407/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki.
 • Uchwała Nr XLIX/457/2010 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 • Uchwała Nr XLIX/456/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 • Uchwała Nr XLIX/455/2010  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2011
Sesja Rady Gminy XLI z dnia 30 marca 2010

 

 • Uchwała Nr XL/401/2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Sesja Rady Gminy XL z dnia 16 marca 2010

 • Uchwała Nr XL/400/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2011
 • Uchwała Nr XL/399/2010 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy czarna nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.
 • Uchwała Nr XL/398/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 • Uchwała Nr XL/397/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów.
 • Uchwała Nr XL/396/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XL/395/2010 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Czarna do roku 2020z perspektywą do roku 2030" załącznik "Strategia Rozwoju Gminy Czarna"
 • Uchwała Nr XL/394/2010 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Małej
 • Uchwała Nr XL/393/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 • Uchwała Nr XL/392/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XL/391/2010 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej części nieruchomości zabudowanej położonej w Czarnej
 • Uchwała Nr XL/390/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XL/389/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Zalesie na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XL/388/2010 w sprawie rozwiązania Łańcucko - Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie

Sesja Rady Gminy XXXIX z dnia 29 stycznia 2010

 • Uchwała Nr XXXIX/387/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXXIX/386/09 z dnia 29.01.2010  Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2010
 • Uchwała Nr XXXIX/385/2010 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie "Czarna-Pastwiska" położonego w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXXIX/384/2010 w sprawie zmiany Nr2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w rejonie "Czarna-Pastwiska" położonego w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXXIX/383/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat


data wytworzenia2010-02-18
data udostępnienia2010-02-18
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
data wykonania2018-12-04
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@