Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2016 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNA - 2016 R.
 
 
 
 • Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Czarna na lata 2014 - 2020
 • Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Projektu "Poprawa kształcenia w Gminie Czarna w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników wsparcia w ramach Projektu "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro
 • Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 53/2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Czarna w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 • Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, nie będocego mieszkańcem Gminy Czarna o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty
 • Zarzadzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna 2017 - 2022
 • Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie ymianz w wieloletniej prognoyie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie określenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji z Gminy Czarna na rozwój sportu oraz sprawozdania z realizacji zadania
 • Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie obiżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr ewid. 627/1 położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawieorganizacji, przygotowania i  rozwiniecia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Czarna oraz wprowadzenia Planu przystosowania i funkcjonowania Urzędu Gminy Czarna na Główne Stanowisko Kierowania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Zarzadzenie Nr 80/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 117/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 52/2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarzadzenie Nr 72/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygniecia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie
 • Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawioeustalenia Planu kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w powoływanym od 1 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Czarna w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad rachunkowości dotyczących realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 -2020
 • Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Czarna oraz jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę
 • Zarzadzenie Nr 60/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie wystapienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszownie o wydanie opinii o możliwości splaty kredytu bankowego
 • Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dorocznych Nagród Wójta Gminy Czarna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie tej nagrody
 • Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy komisji Przetargowej w Urzxędzie Gminy w Czarnej i regulaminu udzielanuia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro
 • Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla potrzeb projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R Medynia głogowska - medynia Łańcucka remiza w km 0+000,00 - 2+954,53" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad rachunkowości dotyczących realizacji Projektu pn. Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 umowa Nr RPPK 06.04.01-18-0031/16-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad rachunkowości dotyczących realizacji Projektu pn. Przebudowasali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 umowa Nr RPPK 06.04.03-18-0055/16-00 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i wprowadzenia regulaminu jej pracy
  Zarzadzenie Nr 44/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
  Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
  Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
  Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
  Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
  Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
  Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 35/2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 34/2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 32/2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 53/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016 
 • Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016 
 • Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków o opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku 
 • Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2016 w prawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016 
 • Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016 
 • Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czarna oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015. Załączniki: [ zał. 1], [zał. 2], [zał. 3], [zał. 4]
 • Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2016 roku.
 • Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 • Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr ewid. 627/1 położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 46/2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi Urzędu Gminy w Czarnej z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej oraz ustalenia stawek za 1 km przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy
 • Zarządzenie Nr 3/2016w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów, stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2016
 
 
 


data wytworzenia2016-03-25
data udostępnienia2016-03-25
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin1708
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@