Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2015 rok

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNA 2015 ROK

 • Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018
 • Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzedzie Gminy w Czarnej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościponiżej 30 tyś. Euro
 • Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie ustalenia metodologii wyliczania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziałach 80149 i 80150 dla Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie wprowadzenia Procedur w zakresie wymiaru, poboru ewidencji i windykacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Czarna oraz Procedur w zakresie poboru, ewidencji i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie zmiany zarządzeń własnych: Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna oraz Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego
 • Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie powołania stałej komisji ds. przygotowywania dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie
 • Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
 • Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie 92/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 34/2015  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
 • Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia kart do głosowania z rezerwy kart Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zniszczeniem kart przydziałów Formacji Obrony Cywilnej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji realizowanych w ramach projektu pn: "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" obejmującego zadania:
 • 1. Budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów - Medynia Głogowska - Zalesie, remont (modernizacja) 5 przepompowni ścieków
 • 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną w miejscowości Czarna
 • 3. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Czarna 
 • Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 80/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wyznaczenia Obwodowych komisji Wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Czarna w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 71/201 w sprawie przeniesienia planowanych środków między gminnymi jednostkami budżetowymi
 • Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z I półrocze 2015 roku.
 • Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych.
 • Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego , zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Gminy Czarna w Czarnej 
 • Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu i weryfikacji środków trwałych będących własnością Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr ewid. 627/1 położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki 
 • Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki 
 • Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej 
 • Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz podziału zadań związanych z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 64/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Czarna Jednostki Realizującej Projekt do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś I Gospodarka Wodno-Ściekowa
 • Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji do spraw Referendum do celów glosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych w związku z Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania terenowych formacji obrony cywilnej
 • Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie powołania komisji do spraw makulowania uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz ich utraty
 • Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz ustalenia wysokości opłat w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 38/2015  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 201
 • Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie powołania komisji ds. wydzielenia kart do glosowania z rezerwy kart Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w głosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 36/2015  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 35/2015  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
 • Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 31/2015  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 30/2015  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 28/2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu powiatowego
 • Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do skladów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów glosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia Planu kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
 • Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 • Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 72/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów, stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżna dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej


data wytworzenia2015-01-14
data udostępnienia2015-01-14
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin270
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@