Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2014 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2014 ROK
 
 • Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych.
 • Zarządzenie 100/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna 
 • Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 20 tys. Euro
 • Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych oraz Zasad Rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie"
 • Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej"
 • Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 64/2013 Wójta Gminy Czarna z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Czarna Jednostki Realizującej Projekt do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrstruktura i Środowisko, Oś I Gospodarka Wodno-Ściekowa.
 • Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Odbudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 238 w miejscowości Krzemienica w km+005"
 • Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów, stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu powiatowego
 • Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów glosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 45/2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 • Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.
 • Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 48/2009 w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej oraz pozostałej na terenie Gminy Czarna w wyniku działania żywiołów
 • Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów zespołów szkół w Medyni Łańcuckiej i Woli Małej
 • Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014 
 • Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 72/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie podjęcia czynności zabezpieczających w związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczną na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
 • Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie organizacji i przeprowadzenia kompleksowego gminnego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie podjęcia czynności zabezpieczających w związku z niekorzystną prognozą hydrologiczną na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 48/2009 w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej oraz pozostałej na terenie Gminy Czarna w wyniku działania żywiołów
 • Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tys. Euro
 • Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów, Czarna stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie ustalenia Planu kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna na 2014 rok.
 • Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji wyborczych oraz podziału zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Czarna przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013 [załącznik nr 1], [załącznik nr 2], [załącznik nr 3], [załącznik nr 4
 • Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2014 roku.
 • Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2014


data wytworzenia2014-03-11
data udostępnienia2014-03-11
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezKołcz Jacek
ilość odwiedzin270
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@