Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2013 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2013 ROK
 
 • Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 83/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 6/2009 w sprawie przygotowania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie podziału środkówdla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 1/2013 w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej oraz wprowadzenia regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie podziału środkówdla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnychz terenu gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie".
 • Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie podziału środkówdla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu powiatowego.
 • Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Czarna Jednostki Realizującej Projekt do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś I Gospodarka Wodno-Ściekowa
 • Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
 • Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym publicznym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówki
 • Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr56/2013 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Czarna na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych oraz Zasad Rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej i ogloszenia tekstu jednolitego tego zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2014 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi Urzędu Gminy w Czarnej z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej oraz ustalenia stawek za 1 km przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy
 • Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 • Zarządzanie Nr 44/2013 w sprawie zmiany zarządzeń własnych: nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej oraz nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w VI publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie powolania komisji do odbioru zadania "Odbudowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 545/1, 545/2 w miejscowości Czarna w km 0 + 340 do 0 + 640"
 • Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Medynia Głogowska stanowiacych mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 •  
 • Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów zespołów szkół w Czarnej, Dąbrówkach i Zalesiu
 • Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego.
 • Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Archtektonicznej
 • Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
 • Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna na II półrocze 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 10/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tys. Euro
 • Zarzadzenie Nr 24/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo - podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych u podatników na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarzchowania w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie zasad opracowania Planu obrony cywilnej gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomoaści wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzeni Nr 14/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie oniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego (budynku garażowego) posadowionego na działce nr ewid. 1560 oraz za najem wiaty stalowej posadowionej na działce nr ewid. 1562/1 w miejscowości Medynia Głogowska
 • Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zmiany zarządzeń własnych Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwentaryzacyjnej Kasowej oraz Ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna oraz Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku na działce nr ewid. 1510/1 położonej w miejscowości Krzemienica
 • Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Czarna  w 2013 roku.
 • Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ibiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych oraz Zasad Rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej


data wytworzenia2013-01-31
data udostępnienia2013-01-31
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezKołcz Jacek
ilość odwiedzin241
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@