Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2012 rok

 

Zarządzenia Wójta Gminy Czarna 2012 rok

 

 • Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013 - 2015
  Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdycyplinarnego.
  Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/2012 Wojta Gminy Czarna z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012 i zarządzenia nr 99/2012 Wojta Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 99/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 98/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012 
  Zarzadzenie Nr 97/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie"
  Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarzadzenie Nr 94/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
  Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzedu Gminy w Czarnej
  Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych
  Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 88/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
  Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz za grunt dzierżawiony przez osoby fizyczne i prawne przeznaczony na prowadzenie działalności innej niż rolnicza w 2013 roku.
  Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II publicznym przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: "Rozbudowa bazy sportowej na stadionie w Krzemienicy"
  Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarna modułów zadaniowych w ramach systemu zarządzania kryzysowego
  Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
  Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu powiatowego
  Zarzadzenie Nr 75/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
  Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
  Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna.
  Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2013r.
  Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej
  Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Krzemienicy, dz. nr 1685/5 w km 0+072"
  Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Remont drogi wewnętrznej dz. nr 498/1 w Woli Małej w km 0+050 do 0+850"
  Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
  Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
  Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
  Zarzązenie nr 56/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czarna w roku szkolnym 2012/2013
  Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych oraz Zasad Rachunkowości w Urzedzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
  Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania kierownika Tymczasowego Targowiska Gminnego w sołectwie Czarna
  Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawcz - odbiorczej w Przedszkolu Filialnym w Krzemienicy
  Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wole stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wole stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Inwentaryzacyjnej, Kasowej oraz Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kred bankowego
  Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2012 Zakładu Usług Komunalnych
  Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Gminie Czarna
  Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół w Krzemienicy
  Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.
  Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem w drodze przetrgu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres do trzech lat.
  Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie powołania Rzecznika Prasowego w Urzędzie Gminy Czarna oraz zmiany zarządzenia własnego nr 88/2007 w sprawie nadania regulaminu ogranizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej
  Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702 położonej w miejscowości Czarna
  Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy w Czarnej.
  Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Czarnej i regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tyś. Euro.
  Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzemienicy
  Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres do trzech lat.
  Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2012 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
  Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanymi działaniami żywiołów
 • Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2012 roku
  Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnaoraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
  Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czarna oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dofinasowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli 
  Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzemienicy.
 • Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2012
  Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów parlamentarnych zarządzonych nadzień 9 października 2011 r.


data wytworzenia2012-01-18
data udostępnienia2012-01-18
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezKołcz Jacek
ilość odwiedzin223
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@