Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2009 rok

 

 • Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalenia rocznego ryczałtu na materiały piśmienne dla pracowników urzęgu gminy w Czarnej
 •  Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli przestrzegania dni i godzin otwarcia placówek handlowych i gastronimicznych na terenie Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.

 • Zarządzenie nr 4/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursów

 • Zarządzenie nr 5/2009 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres do trzech lat

 • Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie przygotowania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mała

 • Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gmiennego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

 • Zarządzenie nr 9/2009 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Czarnej

 • Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

 • Zarządzenie nr 11/2009 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa

 • Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie powołania zespołu do komisyjnego wydania nieruchomości

 • Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 14/2009 w sprawie uchylenia zarządzania własnego Nr 10/2009 Wójta Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu podmoknięcia budynku mieszkalnego w Pogwizdowie

 • Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 17/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki

 • Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie udostępniania informacji publicznej

 • Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

 • Zarządzenie nr 20/2009 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budżety Gminy Czarna na 2009 rok

 • Zarządzenie nr 21/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • Zarządzenie nr 22/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2008

 • Zarządzenie nr 23/2009 sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzeędzie Gminy Czarna oraz Zasad Postępowania z informacjami niejawnymi o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 24/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 26/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 27/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 29/2009 w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości środków trwałych - nawierzchni dróg i gruntów gminnych
 • Zarządzenie nr 30/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 31/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanowego gminnego zakładu budżetowego i gminnej instytucji kultury za 2008 rok
 • Zarządzenie nr 32/2009 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości
 • Zarządzenie nr 33/2009 w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów komisji wyborczych
 • Zarządzenie nr 34/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 35/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 36/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 37/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.)
 • Zarządzenie nr 38/2009
 • Zarządzenie nr 39/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych oraz Zasad Rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 40/2009 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2009
 • Zarządzenie nr 41/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 42/2009 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2009
 • Zarządzenie nr 43/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na przedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Zarządzenie nr 44/2009 w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2009
 • Zarządzenie nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych
 • Zarządzenie nr 46/2009 w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 47/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie nr 48/2009 w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej oraz pozostałej na terenie Gminy Czarna w wyniku działania żywiołów
 • Zarządzenie nr 49/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 51/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 52/2009 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 53/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
 • Zarządzenie nr 54/2009 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2009 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 55/2009 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o refundacje kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie nr 57/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy Czarna
 •  Zarządzenie nr 58/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 59/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie nr 60/2009 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do Pralamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 6 czerwca 2009 r.
 • Zarządzenie nr 61/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • Zarządzenie nr 62/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • Zarządzenie nr 63/2009 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2009 Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej

 • Zarządzenie nr 64/2009 w sprawie powołania komisji do oceny ofert

 • Zarządzenie nr 65/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Pogwizdowie

 • Zarządzenie nr 66/2009 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 • Zarządzenie nr 67/2009w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów: Zespołu Szkół w Woli Małej oraz Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej

  Zarządzenie nr 68/2009 w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy czarna za I półrocze 2009 roku

 • Zarządzenie nr 69/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • Zarządzenie nr 70/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 71/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 72/2009 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 73/2009w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 74/2009 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2009 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 75/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 76/2009 w sprawie powołania stałej komisji ds. przygotowania dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia n abrakowanie dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 77/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 78/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarna

 • Zarządzenie nr 79/2009 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ... w miejscowości Medynia Głogowska.

 • Zarządzenie nr 80/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 81/2009 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 82/2009 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych.

 • Zarządzenie nr 83/2009 w sprawie powołania komisji do osbioru zadania "Przebudowa dróg gminnych"

 • Zarządzenie nr 84/2009w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 • Zarządzenie nr 85/2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 86/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 87/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 88/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drzew użytkowych "na pniu" rosnących w miejscowości Krzemienica

 • Zarządzenie nr 89/2009 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 90/2009 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2009 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej

 • Zarządzenie nr 91/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego.

 • Zarządzenie nr 92/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie

 • Zarządzenie nr 93/9009 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Czarna

 • Zarządzenie nr 94/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 95/2009 w sprawie opracowania prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

 • Zarządzenie nr 96/2009 w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Czarna na rok 2010

 • Zarządzenie nr 97/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie

 • Zarządzenie nr 98/2009 w sprawie ustalenia organizacji i czasu pracy urzędu

 • Zarządzenie nr 99/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntu na rok 2010

 • Zarządzenie nr 100/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 101/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 102/2009 sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 103/2009 w sprawie worpwadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
 • Zarządzenie nr 104/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

 • Zarządzenie nr 105/2009 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 106/2009 w sprawie worpwadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • Zarządzenie nr 107/2009 w sprawie worpwadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 108/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert...Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 • Zarządzenie nr 109/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009
 • Zarządzenie nr 110/2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czarna na rok 2009

 • Zarządzenie nr 111/2009 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna
 • Zarządzenie nr 112/2009 w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 113/2009 w sprawie zmian w Planie finansowym na rok 2009 Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej
 • Zarządzenie nr 114/2009 w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie nr 115/2009 w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007 -2013) w Urzędzie Gminy Czarna.
 • Zarządzenie nr 116/2009 w sprawie przygotowania i rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Czarna oraz wprowadzenia Planu przystosowania i funkcjonowania Urzędu Gminy Czarna na Główne Stanowisko Kierowania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • Zarządzenie Nr 117/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 118/2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych.
 • Zarządzenie Nr 119/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Czarna.
 • Zarządzenie Nr 120/2009 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Czarna


data wytworzenia2010-02-03
data udostępnienia2010-02-03
sporządzone przezKołcz Jacek
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin230
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@