Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Zarządzenia Wójta
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Zarządzenia Wójta Zarządzenia Wójta


Zarządzenia Wójta Gminy Czarna - 2017 rok

 • Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czarna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie
 • Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarzadzenie Nr 86/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarzadzenie Nr 83/2017 w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 210 na działce nr ewid. 627/1 w miejscowości Dabrówki
 • Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 1/2017 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie podziału środków dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Czarna w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 117/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Urzędzie gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru pomieszczeń w Medyni Głogowskiej Nr 383 zajmowanych dotychczas przez Przedszkole w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej
 • Zarzadzenie Nr 73/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie powołania komisji do spraw makulowania uszkodzonych blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz ich utraty
 • Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Dzialanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
 • Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie powołania stałej komisji ds. przygotowania dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie gminy w Czarnej
 • Zarzadzenie Nr 66/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych oraz Zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych
 • Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Czarnej Regulaminu Organizacyjnego
 • Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie wprowadzenia Planu zarządzania Kryzysowego Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego
 • Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorów Zespołów Szkół w Krzemienicy i Medyni Głogowskiej
 • Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania buzetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany zarzadzenia własnego Nr 53/2015 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania dwóch KomisjiEgzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawnie obniżenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku posadowionym na działce nr ewid. 1702/2 położonej w miejscowości Czarna
 • Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 53/2015 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzedzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 32/2017  w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 53/2015 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Czarna oraz Instrukcji zarzdzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarzadzenie Nr 31/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Czarnej oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego
 • Zarzadzenie Nr 29/2017 w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
 • Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna 2017 - 2022
 • Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 88/2007 w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Czarnej Regulaminu Organizacyjnego oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego. [Tekst Jednolity]
 • Zarzadzenie Nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowywania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czarna oraz powołania komisji ds. opiniowania wniosków o ich dofinansowanie
 • Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 • Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016
 • Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie ustalenia Planu kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Czarna na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie umorzenia należności przypadających Gminie Czarna
 • Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy Czarna oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników gminnych jednostek budżetowych
 • Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Czarna w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr  12/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 7/2017 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarzadzenie Nr 9/2017 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 6/2017 w  sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017
 • Zarzadzenie Nr 4/2017 w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 92/2010 w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządcze u Urzędzie Gminy Czarna
 • Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
 • Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej i wprowadzenia Regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej
 • Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia Planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Czarna na rok 2017


data wytworzenia2017-01-02
data udostępnienia2017-01-02
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin1133
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@