Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2015

Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2015 rok

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R.

 • Uchwała Nr XII/139/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2016 - 2020
 • Uchwała Nr XII/138/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2016
 • Uchwała Nr XII/137/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/123/2015 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 grudnia 2015 roku  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2016
 • Uchwała Nr XII/136/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz Powiatem Łańcuckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego
 • Uchwala Nr XII/134/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr XII/133/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zasad poboru, terminu jej płatności oraz zmiany uchwały własnej nr XXIV/230/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 listopada 2012 roku
 • Uchwała Nr XII/132/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą czarna, a Powiatem Łańcuckim w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę drogi gminnej nr 109801 R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1376R Jasionka(granica powiatu) - Medynia Łańcucka
 • Uchwała Nr XII/131/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr III/24/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
 • Uchwała Nr XII/130/2015 w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady Gminy w Czarnej
 • Uchwała Nr XII/129/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XII/128/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XII/127/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej we wsi Czarna
 • Uchwała Nr XII/126/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 11 GRUDNIA 2015 R.

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 10 LISTOPADA 2015 R.

 • Uchwała Nr X/119/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała Nr X/118/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2016
 • Uchwała Nr X/117/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr X/116/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr X/115/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/95/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 września 2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Uchwała Nr X/114/2015 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 • Uchwała Nr X/113/2015 w sprawie dopłat za ścieki dla wskazanych grup taryfowych odbiorców
 • Uchwała X/112/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016
 • Uchwała Nr X/111/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna
 • Uchwala Nr X/110/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
 • Uchwała Nr X/109/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 • Uchwała Nr X/108/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego przy drodze krajowej w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr X/107/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr X/106/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy czarna położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr X/105/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwala Nr X/104/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr X/103/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2015
 • Uchwała Nr X/102/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 • Uchwała Nr X/101/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

 • Uchwała Nr IX/100/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr IX/99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów.
 • Uchwała Nr IX/98/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
 • Uchwała Nr IX/97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica oraz odpłatne ustanowienie służebności gruntowej
 • Uchwała Nr IX/96/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
 • Uchwała Nr IX/95/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna - etap II" współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Uchwala Nr IX/94/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-produkcyjnego, położonego w miejscowości Pogwizdów, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr IX/93/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czarna pastwiska II w miejscowości Czarna, gmina Czarna, powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr IX/92/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Uchwała Nr IX/91/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Zalesie
 • Uchwała Nr IX/90/2015 w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.
 • Uchwała Nr IX/89/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2016-2019.

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 R.

 • Uchwała Nr VIII/88/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr VIII/87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr VIII/86/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr VIII/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
 • Uchwała Nr VIII/84/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXVIII/280/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica oraz w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr VIII/83/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pod Rozbudowę Ujęć Wody w Miejscowości Czarna, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr VIII/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz Powiatem Łańcuckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego
 • Uchwała Nr VIII/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ew. 151, położonej w miejscowości Dąbrówki , stanowiącej własność Gminy Czarna ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością.
 • Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych [zał.- 1] [zał.- 2]
 • Uchwała Nr VIII/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
 • Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 14 MAJA 2015 R.

 • Uchwała Nr VI/67/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr VI/66/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr VI/65/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XX/177/2012 Rady gminy Czarna z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr VI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Dąbrówki stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat 
 • Uchwala Nr VI/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości
 • Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Dąbrówki stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat 
 • Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Dąbrówki stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat 
 • Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Dąbrówki stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat 
 • Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Krzemienica
 •  Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Przedszkole Filialne w Medyni Głogowskiej w Publiczne Przedszkole w Medyni Głogowskiej i włączenia do zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
 • Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna w Czarnej i Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Oddział nr 1 w Czarnej w Publiczne Przedszkole w Czarnej i włączenia do Zespołu Szkół w Czarnej
 • Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014
 • Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
 • Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2014
 • Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2014

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 30 MARCA 2015 R. 

 • Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oraz zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XXXVI/347/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 • Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna 2 2015 roku

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 24 LUTEGO 2015 R. 

 • Uchwała Nr IV/42/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
 • Uchwała Nr IV/41/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XVIII/173/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości mienia komunalnego.
 • Uchwała Nr IV/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Pod Wielofunkcyjny Zespół Usługowo - Handlowy Nr 2 w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Przedszkole Filialne w Medyni Głogowskiej w Publiczne Przedszkole w Medyni Głogowskiej i włączenia do Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
 • Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna w Czarnej i Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Oddział nr 1 w Czarnej w Publiczne Przedszkole w Czarnej i włączenia do Zespołu Szkół w Czarnej
 • Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz poboru opłaty w drodze inkasa.
 • Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/230/2012 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały własnej nr XX/179/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
 • Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego dla terenu złoża kruszywa naturalnego w miejscowościach Wola Mała i Czarna, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany Nr 13 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
 • Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat

 

SESJA RADY GMINY Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 R.

 • Uchwała Nr III/31/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/7/2014
 • Uchwała Nr III/30/2015 w sprawie stanowiska Rady Gminy Czarna odnośnie budowy wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Smolarzyny, gmina Żołynia
 • Uchwała Nr III/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/230/2012 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały własnej nr XX/179/2012 z dnia 22 maja 2012r.
 • Uchwała Nr III/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr III/26/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/25/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr III/24/2015 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNA NA ROK 2015
 • Uchwała Nr III/23/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w 2015 roku
 • Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
 • Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego
 • Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod Rozbudowę Ujęć Wody Dla Miasta Łańcuta, w miejscowościach Dąbrówki i Czarna, Gmina Czarna w części "A"
 • Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na kolejny okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na kolejny okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów


data wytworzenia2015-02-04
data udostępnienia2015-02-04
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin403
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@