Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2014

Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2014 rok
 
SESJA II RADY GMINY Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU
 
 • Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarna
  Uchwala Nr II/15/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015
  Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
  Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów Sołectw: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie
  Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
  Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Czarna do Zgromadzenia Związku Gminnego "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
 
SESJA I RADY GMINY Z DNIA 29 LISTOPADA  2014 ROKU
 
 
 
SESJA XLI RADY GMINY Z DNIA 7 LISTOPADA  2014 ROKU
 
 • Uchwała Nr XLI/423/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.
  Uchwała Nr XLI/424/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Wola Mała.
  Uchwała Nr XLI/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówki
  Uchwała Nr XLI/426/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Dąbrówki.
  Uchwała Nr XLI/427/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
  Uchwała Nr XLI/428/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów.
  Uchwała Nr XLI/429/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015.
  Uchwała Nr XLI/430/2014 w sprawie dopłat za ścieki.
  Uchwała Nr XLI/431/2014 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
  Uchwała Nr XLI/432/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
  Uchwała Nr XLI/433/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
  Uchwała Nr XLI/434/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna.
  Uchwała Nr XLI/435/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
  Uchwała Nr XLI/436/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uchwała Nr XLI/437/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
  Uchwała Nr XLI/438/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Produkcyjnych i Usług Komercyjnych w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna- część 1A.
  Uchwała Nr XLI/439/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
  Uchwała Nr XLI/440/2014  [Uzasadnienie] w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów sąsiednich cmentarza w miejscowości Czarna, gmina Czarna.
  Uchwała Nr XLI/441/2014 w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Czarna.
  Uchwała Nr XLI/442/2014 w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/326/2006 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej oraz nadania jej statutu.
  Uchwała Nr XLI/443/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
  Uchwała Nr XLI/444/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/418/2014 Rady Gminy w Czarnej z dnia 17 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu.
 
 
SESJA XL RADY GMINY Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 ROKU
 
 
 • Uchwała Nr XL/422/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
  Uchwala Nr XL/421/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr XL/420/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/414 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr XL/419/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/416 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna- etap II" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Uchwała Nr XL/418/2014  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu
 
SESJA XXXIX RADY GMINY Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 ROKU
 • Uchwała Nr XXXIX/417/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
  Uchwała Nr XXXIX/416/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna- etap II" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Uchwała Nr XXXIX/415/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
  Uchwała Nr XXXIX/414/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr XXXIX/413/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXV/361/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2014.
  Uchwała Nr XXXIX/412/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
  Uchwała Nr XXXIX/411/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Medynia Głogowska
  Uchwała Nr XXXIX/410/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod poszerzenie cmentarza oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich w miejscowości Czarna, Gmina Czarna
  Uchwała Nr XXXIX/409/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Uchwała Nr XXXIX/408/2014 w sprawie zmiany Nr 11 Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
  Uchwała  Nr XXXIX/407/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
  Uchwała Nr XXXIX/406/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna na lata 2014 -2020 [załącznik do pobrania].
 
 
SESJA XXXVIII RADY GMINY Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU
 
 
 • Uchwała Nr XXXVIII/405/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr XXXVIII/404/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówki
  Uchwała Nr XXXVIII/403/2014 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr III/24/2010 z dnia 30 listopada 2010r.
  Uchwała Nr XXXVIII/402/2014 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Uchwała Nr XXXVIII/401/2014 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Pogwizdów stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
  Uchwała Nr XXXVIII/400/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
  Uchwała Nr XXXVIII/399/2014 w sprawie zmiany Nr 9 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie [STUDIUM]
  Uchwała Nr XXXVIII/398/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2013
 
 
 
SESJA XXXVII RADY GMINY Z DNIA 8 maja 2014 ROKU
 
 • Uchwała Nr XXXVII/397/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
  Uchwała Nr XXXVII/396/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014
  Uchwała Nr XXXVII/395/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2013
  Uchwała Nr XXXVII/394/2014 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Czarna
  Uchwała Nr XXXVII/393/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Łańcuckiego w 2014 roku.
  Uchwała Nr XXXVII/392/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówki
  Uchwała Nr XXXVII/391/2014 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 38+119 - 38+571.
  Uchwała Nr XXXVII/390/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
  Uchwała Nr XXXVII/389/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu
  Uchwała Nr XXXVII/388/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna powiat łańcucki"
  Uchwała Nr XXXVII/387/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020
  Uchwała Nr XXXVII/386/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXXVI/368/2014 z dnia 14 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego dotyczącej zadania pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"
  Uchwała Nr XXXVII/385/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2014 roku 
  Uchwała Nr XXXVII/384/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ew. 414/15 położonej w miejscowości Dąbrówki, stanowiącej własność Gminy Czarna ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
  Uchwała Nr XXXVII/383/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej nr. ew. 823/11 o powierzchni 0,66 ha, położonej w miejscowości Krzemienica
  Uchwała Nr XXXVII/382/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr. ew. 417/12 położonej w miejscowości Dąbrówki
  Uchwała Nr XXXVII/381/2014 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarna na lata 2014-2030
  Uchwała Nr XXXVII/380/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarna za rok 2013
  Uchwała Nr XXXVII/379/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
 

SESJA XXXVI RADY GMINY Z DNIA 14 LUTEGO 2014 ROKU
 • Uchwała Nr XXXVI/378/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXVI/377/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2014 Nr XXXV/366/2013
 • Uchwała Nr XXXVI/376/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr XXXVI/375/2014 w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok"
 • Uchwała Nr XXXVI/374/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania.
 • Uchwała Nr XXXVI/373/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Czarna w zakresie dożywiania" na lata 201-2020.
 • Uchwała Nr XXXVI/372/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Uchwała Nr XXXVI/371/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXVI/370/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XXXVI/369/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
 • Uchwała Nr XXXVI/368/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego


data wytworzenia2014-03-05
data udostępnienia2014-03-05
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin325
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@