Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2013

UCHWAŁY RADY GMINY W CZARNEJ 2013 ROK
 
SESJA NR XXXV/2013 Z DNIA 30 GRUDNIA  2013

SESJA NR XXXIV/2013 Z DNIA 14 LISTOPADA  2013
 • Uchwała Nr XXXIV/356/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXXIV/355/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXIV/354/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXXIV/353/2013w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia: 

  zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w zakresie obszaru położonego
  w miejscowości Dąbrówki, po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej, przy granicy z Gminą Rakszawa o powierzchni około 9 ha oraz w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąbrówki, po południowej stronie drogi powiatowej Czarna – Laszczyny, przy granicy z gminą Białobrzegi
  o powierzchni około 10 ha; zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dąbrówki – Las” w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dąbrówki Las II” w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna; Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu i metanolociągu w miejscowości Medynia Łańcucka, Gmina Czarna               

 • Uchwała Nr XXXIV/352/2013 w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Czarna, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT
 • Uchwała Nr XXXIV/351/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała Nr XXXIV/350/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
 • Uchwała Nr XXXIV/349/2013 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czarna - Podbór w miejscowości Czarna Gmina Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr XXXIV/348/2013 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXIV/347/2013 w sprawie dopłat za ścieki
 • Uchwała Nr XXXIV/346/2013 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrstruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna- etap II".
 • Uchwała Nr XXXIV/345/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014
 • Uchwała Nr XXXIV/344/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
 • Uchwała Nr XXXIV/343/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
 • Uchwała Nr XXXIV/342/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXXIV/341/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Czarna
 • Uchawała Nr XXXIV/340/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXIV/339/2013 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 • Uchwała Nr XXXIV/338/2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 
SESJA NR XXXIII/2013 Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013
 
 • Uchwała Nr XXXIII/337/2013 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXIII/336/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXXIII/335/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II"
 • Uchwała Nr XXXIII/334/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2013 roku.

 
SESJA NR XXXII/2013 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013
 
 • Uchwała Nr XXXII/333/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXXII/332/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXII/331/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXII/330/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer - MAO), dla zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II" , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 • Uchwała Nr XXXII/329/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/309/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansoweg na rok 2014
 • Uchwała Nr XXXII/328/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/304/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przytąpienia do realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013
 • Uchwała Nr XXXII/327/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, ktorzy nie są obiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała Nr XXXII/326/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Opracownie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 • Uchwała Nr XXXII/325/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2014 - 2015
 • Uchwała Nr XXXII/324/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna
 • Uchwała Nr XXXII/323/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • Uchwała Nr XXXII/322/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXII/321/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXII/320/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Czarna.
 • Uchwała XXXII/319/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektupt. "Równy start przedszkolaka" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej", działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Uchwała Nr XXXII/318/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska

 
SESJA NR XXXI/2013 Z DNIA 31 LIPCA 2013
 
 • Uchwała Nr XXXI/317/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXXI/316/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
 • Uchwała Nr XXXI/315/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2013 roku.
 • Uchwała Nr XXXI/314/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXVII/274/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia na rok 3013 dopłat do 1mścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej.
 • Uchwała Nr XXXI/313/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Leżajsk dotyczącego powierzenia zadania publicznego polegającego na tworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Uchwała Nr XXXI/312/2013 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna na lata 2013-2020

 
 
SESJA NR XXX/2013 Z DNIA 14 CZERWCA 2013
 • Uchwała Nr XXX/311/2013 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXX/310/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetoej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXX/309/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2014
 • Uchwała Nr XXX/308/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy czarna nieruchomości oznaczonych jako działki nr. ewid. 1077, 1090/1 oraz 1090/2 położone w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr XXX/307/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn.: "Opracowanie Programu Działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 • Uchwała Nr XXX/306/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/2009 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XXX/305/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarna
 • Uchwała Nr XXX/304/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:" Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinasowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 • Uchwała Nr XXX/303/2013 w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 pażdziernika 2010r.
 • Uchwała Nr XXX/302/2013 w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola Gminy Czarna Oddział Przedszkolny w Woli Małej do Zespołu Szkół w Woli Małej
 • Uchwała Nr XXX/301/2013 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej"
 • Uchwała Nr XXX/300/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2013-2015
 • Uchwała Nr XXX/299/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowaści Czarna.
 • Uchwała Nr XXX/298/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXIII/226/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 • Uchwała Nr XXX/297/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2012
 • Uchwała Nr XXX/296/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2012
 • Uchwała Nr XXX/295/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012
 • Uchwała Nr XXX/294/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Czarna za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.
 
SESJA NR XXIX/2013 Z DNIA 30 KWIETNIA 2013
 
 • Uchwała Nr XXIX/293/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXIX/292/2013 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXIX/291/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pod Rozbudowę Ujęć Wody dla Miasta Łańcuta w Miejscowościach Dąbrówki i Czarna, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XXIX/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
 
SESJA NR XXVIII/2013 Z DNIA 4 KWIETNIA 2013
 • Uchwała Nr XXVIII/289/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXVIII/288/2013 w sprawiezmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXVIII/287/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr XXVIII/286/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXVIII/285/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
 • Uchwała Nr XXVIII/284/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXVIII/283/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 • Uchwała Nr XXVIII/282/2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2013 roku
 • Uchwała Nr XXVIII/281/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XXVI/237/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz uchylenia uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr XVI/130/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki oraz w sprawie wyrażenia zgodyy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XXVIII/280/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica
 
 
SESJA NR XXVII/2013 Z DNIA 21 LUTEGO 2013
 
 • Uchwała Nr XXVII/279/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
 • Uchwała Nr XXVII/278/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXVII/277/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchoimości oznaczonej jako działki nr ewid. 1337 i nr ewid. 1338 położone w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXVII.276/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
 • Uchwała Nr XXVII/275/2013 w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz poboru opłaty w drodze inkasa
 • Uchwała Nr XXVII/274/2013 w sprawie ustalenia na na rok 2013
 • Uchwała Nr XXVII/273/2013 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych Nr 109850R i 109814R w Czarnej
 • Uchwała Nr XXVII/272/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXVII/271/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Czarna, Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XXVII/270/2013 w sprawie zmiany Nr 8 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie
 • Uchwała Nr XXVII/269/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości
 • Uchwała Nr XXVII/268/2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarna na lata 2013-2016"
 • Uchwała Nr XXVII/267/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarne położonej w miejscowości Medynia Głogowska na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XXVII/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XXVII/265/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego - ROF" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


data wytworzenia2013-01-31
data udostępnienia2013-01-31
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin339
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@