Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2011

 Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2011 rok

 

SESJA NR XVI Z DNIA 28 grudnia 2011

 • Uchwała Nr XVI/139/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr XVI/138/2011 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr XVI/137/2011 w sprawie wydatków budżetu Gminy Czarna, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku bużetowego.
 • Uchwała Nr XVI/136/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finasowych na rok 2012.
 • Uchwała Nr XVI/135/2011 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 • Uchwała Nr XVI/134/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
 • Uchwała Nr XVI/133/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XVI/132/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Zalesie.
 • Uchwała Nr XVI/131/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr XVI/130/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki.

 

SESJA NR XV Z DNIA 22 listopada 2011

 • Uchwała Nr XV/129/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr XVI/128/2011 w sprawie ustenia na rok 2012 dopłat do 1m3 ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej.
 • Uchwała Nr XV/127/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.
 • Uchwała Nr XV/126/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2012.
 • Uchwała Nr XV/125/2011 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna powiat łańcucki".
 • Uchwała Nr XV/124/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu i metanolociągu, w miejscowości Medynia Łańcucka, Gmina Czarna.
 • Uchwała Nr XV/123/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 Studim Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
 • Uchwała Nr XV/122/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów produkcyjnych i usług komercyjnych w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna.
 • Uchwała Nr XV/121/2011 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Usług Publicznych i Komercyjnych w Miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna Powiat Łańcucki.
 • Uchwała Nr XV/120/2011 w sprawie zmiany Nr 6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, powiat łańcucki, Województwao Podkarpackie.
 • Uchwała Nr XV/119/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • Uchwała Nr XV/118/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
 • Uchwała Nr XV/117/2011 w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
 • Uchwała Nr XV/116/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2012.
 • Uchwała Nr XV/115/2011 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

SESJA NR XIV Z DNIA 28 października 2011

 

 • Uchwała Nr XIV/114/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr XIV/113/2011 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Pogwizdów".
 • Uchwała Nr XIV/112/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej we wsi Krzemienica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową.
 • Uchwała Nr XIV/111/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łańcuckiego nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Czarna, Dąbrówki, i Medynia Łańcucka.
 • Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 • Uchwała Nr XIV/109/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 • Uchwała Nr XIV/108/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2012 - 2015. 

SESJA NR XIII Z DNIA 29 września 2011

 • Uchwała Nr XIII/107/2011 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia w sołectwie Dąbrówki konsultacji w sprawie zlokalizowania na terenie tego sołectwa kopalni piasku
 • Uchwała Nr XIII/106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011

SESJA NR XII Z DNIA 14 września 2011R

SESJA NR XI Z DNIA 20 SIERPNIA 2011R

 • Uchwała Nr XI/104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr XI/103/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Skarbnikowi Gminy do reprezentowania Gminy Czarna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Wisłok" w zastępstwie za Wójta Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr XI/102/2011 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr XI/101/2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna.
 • Uchwała Nr XI/100/2011 w sprawie zmiany Nr 4 część A Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.

SESJA NR X Z DNIA 5 SIERPNIA 2011R.

 • Uchwała Nr X/99/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna.
 • Uchwała Nr X/98/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 • Uchawała Nr X/97/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica.
 • Uchwała Nr X/96/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • Uchwała Nr X/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwala Nr X/94/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mała na okres powyżej 3 lat.
 • Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów.
 • Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Medynia Głogowska.

 

SESJA NR IX Z DNIA 27 LIPCA 2011R.

 

SESJA NR VIII Z DNIA 7 LIPCA 2011R.

 • Uchwała Nr VIII/90/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr VIII/89/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.
 • Uchwała Nr VIII/88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunale Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska na okres powyżej trzech lat.
 • Uchwała Nr VIII/87/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki na okres powyżej 3 lat.
 • Uchwała Nr VIII/86/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 • Uchwała Nr VIII/85/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna - etap II".
 • Uchwała Nr VIII/84/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja przepompowni ścieków".
 • Uchwała Nr. VIII/83/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/72/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finasowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Remont 8 pompowni ścieków".
 • Uchwała Nr VIII/82/2011 w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 • Uchwała Nr VIII/81/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Iterdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała Nr VIII/80/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013.
 • Uchwała Nr VIII/79/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna.
 • Uchwała Nr VIII/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Łańcucka.
 • Uchwała Nr VIII/77/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/164/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 lipca 2004 roku oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki.

SESJA NR VII Z DNIA 7 CZERWCA 2011R.

 • Uchwała Nr VII/76/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011
 • Uchwała Nr VII/75/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2012
 • Uchwała Nr VII/74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr VII/73/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1382R w Czarnej"
 • Uchwała Nr VII/72/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Remont 8 pompowni ścieków"
 • Uchwała Nr VII/71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Wola Mała na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia
 • Uchwała Nr VII/70/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010
 • Uchwała Nr VII/69/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Czarna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.

SESJA NR VI  Z DNIA 29 KWIETNIA 2011R. 

 • Uchwała Nr VI/68/2011 w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Czarnej.
 • Uchwała Nr VI/67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica.
 • Uchwała Nr VI/66/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
 • Uchwała Nr VI/65/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna.
 • Uchawała Nr VI/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego "Medynia Łańcucka - Czarna", w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna.
 • Uchwała Nr VI/63/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.
 • Uchwała Nr VI/62/2011 w sprawie włączenia Przedszkola Fillialnego w Medyni Łańcuckiej do Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej.
 • Uchwała Nr VI/61/2011 w sprawie włączenia Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu do Zespołu Szkół w Zalesiu.
 • Uchwała Nr VI/60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
 • Uchwała Nr VI/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów.
 • Uchwała Nr VI/58/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
 • Uchwała Nr VI/57/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
 • Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów.

SESJA NR V  Z DNIA 7 MARCA 2011R.

 • Uchwała Nr V/55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011
 • Uchwała Nr V/54/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/38/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2011 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Czarna
 • Uchwała Nr V/53/2011 w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
 • Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/348/2009 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 października 2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska - ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością

 

SESJA NR IV  Z DNIA 11 LUTEGO 2011R.

 

 

 • Uchwała Nr IV/48/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna [Uzasadnienie].
 • Uchwała Nr IV/47/2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/30/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
 • Uchwała Nr IV/46/2011 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011
 • Uchwała Nr IV/45/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr IV/44/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr IV/43/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr IV/42/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2011 roku
 • Uchwała Nr IV/41/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w 2011 roku
 • Uchwała Nr IV/40/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Czarna do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wisłok"
 • Uchwała Nr IV/39/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Czarna do Zgromadzenia Związku Gminnego "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
 • Uchwała Nr IV/38/2011 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Czarna
 • Uchwała Nr IV/37/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/315/09 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie na lata 2008 - 2015
 • Uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/310/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzemienica na lata 2008 - 2015
 • Uchwała Nr IV/35/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr IV/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr I/7/2010 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy.


data wytworzenia2011-01-10
data udostępnienia2011-01-10
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin316
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@