Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2009

Uchwały Rady Gminy w Czarnej 2009 rok

Sesja Rady Gminy XXXVIII z dnia 30 grudnia 2009r.

  • Uchwała Nr XXXVIII/382/2009 w sprawie wydatków budżetu Gminy Czarna, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  • Uchwała Nr XXXVIII/381/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
  • Uchwała Nr XXXVIII/380/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w Gminie Czarna" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Uchwała Nr XXXVIII/379/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.
  • Uchwała Nr XXXVIII/378/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXVIII/377/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXVIII/376/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2009 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego wspólnego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600 - 3800 MHz w celu wykorzystania ich w ramach reguionalnej sieci szerokopasmowej w technologii VIMAX
  • Uchwała Nr XXXVIII/375/2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Krzemienica stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXVIII/374/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/350/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna na rzecz Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
  • Uchwała Nr XXXVIII/373/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  • Uchwała Nr XXXVIII/372/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki
  • Uchwała Nr XXXVIII/371/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością

Sesja Rady Gminy XXXVII z dnia 26 listopada 2009r.

  • Uchwała Nr XXXVII/370/2009 w sprawie ustalenia na rok 2010 dopłat do 1 m3 ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej oraz ustalenia dopłat do 1 m3 wody pitnej pobieranej z gminnych ujęć wody pitnej służącej do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXVII/369/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrznenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na rok 2010
  • Uchwała Nr XXXVII/368/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
  • Uchwała Nr XXXVII/367/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2010.
  • Uchwała Nr XXXVII/366/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXVII/365/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CZARNA - PODBÓR w miejscowościach Czarna i Medynia Łańcucka w Gminie Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
  • Uchwała Nr XXXVII/364/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Krzemienica stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXVII/363/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXVII/362/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów.
  • Uchwała Nr XXXVII/361/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów.
  • Uchwała Nr XXXVII/360/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna.

Sesja Rady Gminy XXXVI z dnia 28 października 2009 roku

  • Uchwała Nr XXXVI/359/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/190/2004 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XXXVI/358/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
  • Uchwała Nr XXXVI/357/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna" oraz uchylenia uchwały nr XXXIII/317/09 Rady Gminy Czarna z dnia 10 lipca 2009 r.
  • Uchwała Nr XXXVI/356/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
  • Uchwała Nr XXXVI/355/2009 w sprawie wprowadzenai zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXVI/354/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej nr V/38/07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych
  • Uchwała Nr XXXVI/353/2009 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
  • Uchwała Nr XXXVI/352/2009 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czarna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • Uchwała Nr XXXVI/351/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat.
  • Uchwała Nr XXXVI/350/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna na rzecz Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej
  • Uchwała Nr XXXVI/349/2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXVI/348/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
  • Uchwała Nr XXXVI/347/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów.
  • Uchwała Nr XXXVI/346/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
  • Uchwała Nr XXXVI/345/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
  • Uchwała Nr XXXVI/344/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w niejscowości Pogwizdów organiczonym prawem rzeczowym - służebnością
  • Uchwała Nr XXXVI/343/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nireuchomości położonej w Krzemienicy

Sesja Rady Gminy XXXV z dnia 18 września 2009 r.

  • Uchwała Nr XXXV/342/2009 w sprawie upoważnienia Wójta do udzielenia poręczenia Związkowi Komunalnemu "Wisłok" z Rzeszowa pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok" współfinanowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Uchwała Nr XXXV/341/2009 w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację wspólnych zadań z Powiatem Łańcuckim z zakresu remontu dróg powiatowych zgłoszonych do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011
  • Uchwała Nr XXXV/340/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXV/339/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXV/338/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  • Uchwała Nr XXXV/337/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchmości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat
  • Uchwała Nr XXXV/336/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
  • Uchwała Nr XXXV/335/2009 w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia bonifikaty.
  • Uchwała Nr XXXV/334/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/326/06 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej oraz nadania jej statutu
  • Uchwała Nr XXXV/333/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej oraz Sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Medynia Łańcucka

Sesja Rady Gminy XXXIV z dnia 26 sierpnia 2009 roku

  • Uchwała Nr XXXIV/332/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówki.
  • Uchwała Nr XXXIV/331/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
  • Uchwała Nr XXXIV/330/2009 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w roku budżetowym 2010
  • Uchwała Nr XXXIV/329/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXIV/328/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Czarnej
  • Uchwała Nr XXXIV/327/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Czarnej i Woli Małej
  • Uchwała Nr XXXIV/326/2009 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu
  • Uchwała Nr XXXIV/325/2009 w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
  • Uchwała Nr XXXIV/324/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
  • Uchwała Nr XXXV/323/2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXIV/322/2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Medynia Głogowska stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat.
  • Uchwała Nr XXXIV/321/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej nr V/38/07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych
  • Uchwała Nr XXXIV/320/2009 w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Medynia Łańcucka

Sesja Rady Gminy XXXIII z dnia 10 lipca 2009 roku

  • Uchwała Nr XXXIII/319/2009 w sprawie zmiany Uchwały XXXII/284/09 Rady Gminy w Czarnej
  • Uchwała Nr XXXIII/318/2009 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka i Zalesie: zlewnie Z1,Z2,Z3,Z4,Z5" - zakres: zlewnie Z2,Z3,Z4,Z5.
  • Uchwała Nr XXXIII/317/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna"
  • Uchwała Nr XXXIII/316/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXXIII/315/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/314/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Mała na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/313/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogwizdów na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/312/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Medynia Łańcucka na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/311/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Medynia Głogowska na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/310/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzemienica na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/309/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówki na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/308/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarna na lata 2008 - 2015.
  • Uchwała Nr XXXIII/307/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVII/155/08 Rady Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXIII/306/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVII/154/08 Rady Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXIII/305/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVII/153/08 Rady Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXIII/304/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVII/152/08 Rady Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXIII/303/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVII/148/08 Rady Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXXIII/302/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej NR XVI/147/08 Rady Gminy Czarna.
  • Uchwała Nr XXXIII/301/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej NR XVI/144/08 Rady Gminy Czarna.
  • Uchwała Nr XXXIII/300/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej NR XVI/143/08 Rady Gminy Czarna.

Sesja Rady Gminy XXXII z dnia 29 czerwca 2009 roku

  • Uchwała Nr XXXII/299/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy usług sportu i rekreacji w miejscowości Pogwizdów Gmina Czarna.
  • Uchwała Nr XXXII/298/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w rejonie "Pogwizdów - stadion" położonego w miejscowości Pogwizdów.
  • Uchwała Nr XXXII/297/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
  • Uchwała Nr XXXII/296/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mnie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Podgizdów
  • Uchwała Nr XXXII/295/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat
  • Uchwała Nr XXXII/294/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w msc. Pogwizdów w drodze bezprzetargowej
  • Uchwała Nr XXXII/293/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie
  • Uchwała Nr XXXII/292/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
  • Uchwała Nr XXXII/291/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/06 z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
  • Uchwała Nr XXXII/290/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w Dąbrówkach.
  • Uchwała Nr XXXII/289/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
  • Uchwała Nr XXXII/288/2009 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklart w km 37 +781 - 38+166.55 w miejscowości Dąbrówki".
  • Uchwała Nr XXXII/287/2009 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Żurawica w km 15+267 - 16+215 w miejscowości Czarna".
  • Uchwała Nr XXXII/286/2009 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Żurawica w km 10+171 do km 11+150 w miejscowości Medynia Głogowska".
  • Uchwała Nr XXXII/285/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
  • Uchwała Nr XXXII/284/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok

Sesja Rady Gminy XXXI z dnia 27 maja 2009 roku

  • Uchwała Nr XXXI/283/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXX/280/09 Rady Gminy w Czarnej
  • Uchwała Nr XXXI/282/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok

Sesja Rady Gminy XXX z dnia 29 kwietnia 2009 roku

  • Uchwała Nr XXX/281/2009 w sprawie określenia dni i godzin otwarcia oraz zamknięcia placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXX/280/2009 w sprawie udzielenia pożyczki Związkowi Komunalnemu "Wisłok" na realizację programu "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok"
  • Uchwała Nr XXX/279/2009 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych na realizację programu: "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok".
  • Uchwała Nr XXX/278/2009 w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości mienia komunalnego.
  • Uchwała Nr XXX/277/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na katywność w Gminie Czarna" w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Uchwała Nr XXX/276/2009 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Polonez będącego własnością Gminy Czarna
  • Uchwała Nr XXX/275/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXX/274/2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarna.
  • Uchwała Nr XXX/273/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica.
  • Uchwała Nr XXX/272/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Łańcucka
  • Uchwała Nr XXX/269/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie "Medynia Głogowska - Kościół" położonego w miejscowości Medynia Głogowska w Gminie Czarna.
  • Uchwała Nr XXX/268/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.587/2 położonej w miejscowości Wola Mała.
  • Uchwała Nr XXX/267/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.343/1 położonej w miejscowości Czarna.
  • Uchwała Nr XXX/266/2009 w sprawie wyrażenai zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.43/5 położonej w miejscowości Zalesie.
  • Uchwała Nr XXX/265/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Sesja Rady Gminy XXIX z dnia 17 marca 2009 roku

  • Uchwała Nr XXIX/263/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki numer ewidencyjny 1332/2 i 1332/3 położónej w miejscowości Dąbrówki.
  • Uchwała Nr XXIX/262/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXIX/261/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów.
  • Uchwała Nr XXIX/260/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Czarna stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości.
  • Uchwała Nr XXIX/259/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica.
  • Uchwała Nr XXIX/258/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w Krzemienicy
  • Uchwała Nr XXIX/257/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w Dąbrówkach.
  • Uchwała Nr XXIX/256/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodaktów za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagrów dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
  • Uchwała Nr XXIX/255/2009 w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Czarna do realizacji projektu pn "Czas na aktywność w gminie Czarna".
  • Uchwała Nr XXIX/254/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w msc. Dąbrówki w drodze bezprzetargowej
  • Uchwała Nr XXIX/253/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/251/09 Rady Gminy w Czarnej
  • Uchwała Nr XXIX/252/2009 w sprawie zwiększenia udziałów w Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące.

Sesja Rady Gminy XXVIII z dnia 30 stycznia 2009 roku

  • Uchwała Nr XXVIII/251/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na 2009 rok
  • Uchwała Nr XXVIII/250/2009 w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do którychnie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
  • Uchwła Nr XXVIII/249/2009 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów
  • Uchwała Nr XXVIII/248/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
  • Uchwała Nr XXVIII/247/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

 

 data wytworzenia2009-02-23
data udostępnienia2009-02-23
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin286
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@