Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czarna, powiat łańcucki
Urząd Gminy w Czarnej
»   obsługa BIP      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  /   / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   Zmień kontrast:  wersja podstawowa       Zmień wielkość czcionki:  A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


2017

SESJA NR XXXVI Z DNIA 28 grudnia 2017


SESJA NR XXXV Z DNIA 6 grudnia 2017

 • Uchwała Nr XXXV/334/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXV/333/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXXV/332/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [załącznik nr 1]
 • Uchwała Nr XXXV/331/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała Nr XXXV/330/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
 • Uchwała Nr XXXV/329/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów
 • Uchwała Nr XXXV/328/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXXV/327/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna polożonych w miejscowości Czarna ograniczonym prawem rzeczowym - służebnościąSESJA NR XXXIV Z DNIA 20 listopada 2017

 • Uchwała Nr XXXIV/326/2017 w sprawie dopłat za ścieki dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług
 • Uchwała Nr XXXIV/325/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018
 • Uchwała Nr XXXIV/324/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2018 roku
 • Uchwała Nr XXXIV/323/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu
 • Uchwała Nr XXXIV/322/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województu Podkarpackiemu na realizację zadania w 2018 roku.
 • Uchwała Nr XXXIV/321/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województu Podkarpackiemu
 • Uchwała Nr XXXIV/320/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 • Uchwała Nr XXXIV/319/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXXIV/318/2017 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania.
 • Uchwała Nr XXXIV/317/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku zmienionej uchwałą nr XXXI/300/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 14 listopada 2016 roku oraz zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2017 roku.
 • Uchwała Nr XXXIV/316/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnichszkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XXXIV/315/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna


SESJA NR XXXIII Z DNIA 24 października 2017


SESJA NR XXXII Z DNIA 29 września 2017 

 • Uchwała Nr XXXII/310/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXXII/309/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna polozonych w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXXII/308/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości polożonych w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XXXII/307/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 455/1 polozonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr XXXII/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości polożonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXXII/305/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna polożonej w miejscowości Dąbrówki
 • Uchwała Nr XXXII/304/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorzadu Województwa Podkarpackiego


SESJA NR XXXI Z DNIA 25 sierpnia 2017

 • Uchwała Nr XXXI/303/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu bakowego
 • Uchwała Nr XXXI/302/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwala nr XXXI/301/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXXI/300/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 14 listopada 2016 r. oraz zwiększenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXXI/299/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2017 r. oraz zminiejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXXI/298/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna
 • Uchwała Nr XXXI/297/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017 - 2020
 • Uchwała Nr XXXI/297/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017 - 2020
 • Uchwała Nr XXXI/296/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów

 

SESJA NR XXX Z DNIA 26 lipca 2017  

 • Uchwała Nr XXX/295/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXX/294/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019
 • Uchwała Nr XXX/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Wola Mała ograniczonym prawem rzeczowyn - służebnością
 • Uchwała Nr XXX/292/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXX/291/2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody buka zwyczajnego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Zalesie wraz z nadaniem mu nazwy
 • Uchwała Nr XXX/290/2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Zalesie wraz z nadaniem mu nazwy
 • Uchwała Nr XXX/289/2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Dąbrówki wraz z nadaniem mu nazwy
 • Uchwała Nr XXX/288/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku
 • Uchwała Nr XXX/287/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. (załącznik do uchwały Nr XXX/287/2017)

SESJA NR XXIX Z DNIA 20 czerwca 2017 

 • Uchwała Nr XXIX/286/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/149/2016 Rady Gminy w czarnej w sprawie ustalenia diet, zasad wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów
 • Uchwała Nr XXIX/285/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XXIX/284/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXIX/283/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXIX/282/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXIX/281/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2017 r. oraz zwiększenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 • Uchwała Nr XXIX/280/2017 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
 • Uchwała Nr XXIX/279/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej 3-ch lat
 • Uchwała Nr XXIX/278/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Wola Mała ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością
 • Uchwała Nr XXIX/277/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy czarna położonej w miejscowości Medynia Łańcucka
 • Uchwała Nr XXIX/276/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXIX/275/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej Nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010 r
 • Uchwała Nr XXIX/274/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2016
 • Uchwała Nr XXIX/273/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
 • Uchwała Nr XXIX/272/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i rekreacji w Czarnej za rok 2016
 •  Uchwała Nr XXIX/271/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2016     

SESJA NR XXVIII Z DNIA 18 maja 2017

SESJA NR XXVII Z DNIA 26 kwietnia 2017

 

 • Uchwała Nr XXVII/265/2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 - 2019
 • Uchwała Nr XXVII/264/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXVII/263/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Uchwała Nr XXVII/262/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. 'Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Uchwała Nr XXVII/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych we wsi Medynia Głogowska oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 • Uchwała Nr XXVII/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
 • Uchwała Nr XXVII/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Czarna stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat


             SESJA NR XXVI Z DNIA 21 MARCA 2017

 • Uchwała Nr XXVI/258/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/2017 Rady Gminy w Czarnej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego związanego z zarządzaniem drogą wojewódzką nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Żurawica
 • Uchwała Nr XXVI/257/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustoju szkolnego
 • Uchwała Nr XXVI/256/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna
 • Uchwała Nr XXVI/255/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXVI/254/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXVI/253/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/222/2016 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 listopada 2016 r. oraz zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadań publicznych w 2017 roku
 • Uchwała Nr XXVI/252/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna"
 • Uchwała Nr XXVI/251/2017 w sprawie zmiany Nr 13 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie [zał 1] [zał 2] [zał 3]
 • Uchwała Nr XXVI/250/2017 w sprawie uchwalenia "Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 • Uchwała Nr XXVI/249/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Krzemienica, Czarna, Medynia Glogowska na okres kolejnych lat
 • Uchwała Nr XXVI/248/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXVI/247/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska
 • Uchwała Nr XXVI/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Sobierna na okres kolejnych lat
 • Uchwała Nr XXVI/245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Czarna darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr XXVI/244/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2017 roku  [załącznik]
 • Uchwała Nr XXVI/243/2017 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna

 

 

          SESJA NR XXV Z DNIA 2 LUTEGO 2017

 • Uchwała Nr XXV/242/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
 • Uchwała Nr XXV/241/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XXV/240/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXV/239/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie utrzymania części pasa drogowego przy drogach wojewódzkich: Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Żurawica i 877 Naklik - Leżajsk -ŁAńcut - Szklary
 • Uchwała Nr XXV/238/2017 w sprawie przejecia od Powiatu ŁAńcuckiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1 382 R Rzeszów - Trzebownisko - Czarna
 • Uchwała Nr XXV/237/2017 w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego związanego z zarządzaniem drogą wojewódzką nr 881 Sokołó Małopolski - Łańcut - Żurawica
 • Uchwała Nr XXV/236/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Uchwała Nr XXV/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 2299/5 położonej w miejscowości Pogwizdów
 • Uchwała Nr XXV/234/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Krzemienica
 • Uchwała Nr XXV/233/2017 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIII/224/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok


data wytworzenia2017-02-13
data udostępnienia2017-02-13
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kołcz
ilość odwiedzin1535
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czarna, , 37-125 Czarna 260, tel.: 17 2262324, 17 2262606, fax: 17 2262324 w 232, biuro.obslugi@gminaczarna.pl, sekretariat@gminaczarna.pl
www.gminaczarna.pl, gminaczarna.biuletyn.net
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@